dinsdag 28 juli 2009

Fabels over 100 jaar geleden

Tijdens het researchwerk dat ik deed als voorbereiding op het schrijven van het boek "Amsterdam een eeuw geleden" werd ik soms hevig gecorrigeerd. De werkelijkheid bleek vaak anders dan het beeld dat ik over Amsterdam in die tijd had. Het blijkt dat ik geen uitzondering ben.

Ik zal een aantal voorbeelden geven waarvan mensen vaak een verkeerd beeld hebben:
Het gemiddeld aantal geboortes per vrouw.
Mensen waren arm, maar hoe arm waren ze?
Mensen woonden klein.
De stad was toen schoon.
Er was toen geen luchtvervuiling.
enz. enz.

Ik zal binnenkort wat voorbeelden op dit blog gaan plaatsen. Als u het boek heeft gelezen dan is deze informatie aanvullend op de inhoud.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten