maandag 12 september 2011

Van Wilhelmina Drucker tot nu

Op de beelden die J.L. Scherpenisse maakte zijn er voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de vrouw een heel andere positie had dan de hedendaagse vrouw. Dat de vrouw inderdaad een andere positie bekleedde blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Rond 1900 telde Nederland 5,2 miljoen inwoners met een beroepsbevolking van 2 miljoen. Terwijl het aantal inwoners toenam bleef de verhouding tot de beroepsbevolking ongeveer gelijk tot de jaren negentig van de vorige eeuw. In 2009 was de ratio inmiddels opgelopen tot 48%. Deze toename is te danken aan de vrouwen die intussen meer zijn gaan werken.


Dat de vrouw zolang niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen is duidelijk, eigenlijk ontstond deze behoefte pas tijdens de emancipatie van de jaren 70. Na deze tijd deden steeds meer vrouwen hun intrede en is hierna enkel toegenomen.


Er is duidelijk een tijdlijn te te trekken waarin de vrouw steeds meer rechten opeist. Op de beelden van J.L. Scherpenisse is duidelijk te zien dat vrouwen en mannen gescheiden reisden en dat de rechten van de vrouw laag waren. Hoewel Wilhelmina Drucker al in 1894 een vereniging voor vrouwenkiesrecht oprichtte, moesten de vrouwen tot 1919 wachten dat dit ook in de wet werd opgenomen. Pas in 1922 konden de dames hun eerste stemmen doen gelden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten